• Menu
  • Menu

Portada

AURKIBIDEA

Aitzin-solasa

Aurkezpena

1. IKERLARIEK GAIAZ ESAN DUTENA

 XVIII. mendeko “apologistak”

 Lorenzo Hervás y Panduro

 Juan Antonio Mogel

Substratistak

Alfredo Trombetti

Benvenuto Terracini

Vittorio Bertoldi

 Kontsonante herskarien alternantzia toponimian

Euskararen garrantzia antzinako hizkuntzen ikerketan

Substratuaren teoriaz eta hipotesiez gogoetan

Euskarak latinari eta erromantzeei kalkatutako landare-izenei buruzko liburua

Max Leopold Wagner

Johannes Hubschmid

Substratuaren gaia jorratu zuten beste batzuk

Francesco Ribezzo

Carlo Battisti

Giovanni Alessio

Gaur egungoa ikerleak

Heinz Jürgen Wolf

Giulio Paulis

Mauro Maxia

Eduardo Blasco Ferrer

Joan Carles Vidal

Paleosardinierari buruzko beste ikuspegi batzuk

Massimo Pittau

Raffaele Sardella

Salvatore Dedola

Alberto Areddu

Euskaldunak zer?

Koldo Mitxelena Elissalt

Mary Carmen Iribarren Argaiz

Blasco Ferrer-en tesi iraultzaileak eta Euskal Herriko ikerleak

Gorosti U5b3 Biltzarra

Gorosti = golostri dela eta, Iván Igartuaren ohar etimologikoa

Lehen atalaren ondorioak

2. EUROPAKO EGOERA LINGUISTIKOA ANTZINATE URRUNEAN.

TEORIA KONTRAJARRIAK

Babesleku Paleolitikoaren Jarraipenaren Teoria. Palaeolithic Continuity Refugium Theory (PCRT)

Theo Vennemann

 Stephen Openheimer

 Sergio Cardoso

Kurgan Teoria. Marija Gimbutas

Hipotesi Anatoliarra. Anatolian Hypotesis. Colin Renfrew

Jarraipen Paleolitikoaren Teoria. Palaeolithic Continuity Theory (PCT).

 Mario Alinei

 Xaberio Ballester

 Francisco Villar

Beste iritzi batzuk

Hizkuntza usko-mediterraneoak / Makrofamilia dene-kaukasikoa

Bittor Kapanaga Elorza

Eñaut Etxamendi

Michel Morvan

Bigarren atalaren ondorioak

3. SARDINIA

Historiari begira

Paleolito eta Mesolito Aroak

Nurageen Aurreko Aroa.(K.a. 6.000-1.800).

Domus de Janas

Dolmenak

Pranu Muttedu-ko nekropolia

Monte d’Accoddi aldarea

Nurageen Aroa (K.a. 1800-238)

 Tumbas de sos zigantes

 Putzu Sacru

 Nurageak

Kartagotarrak islaren jabe (K.a. 523-238)

Erromatarren aroa ( K.a. 238-K.o. 459)

Bandaloak. (456-534)

Bizantziarrak (534-VIII. m).

Judicados (Giudicati) (IX-XIV)

Pisa eta Genova islan agindu nahian (XI-XIV)

Aragoitarren eta espainiarren agintea (1324-1708)

Sardiniako Erresuma (1718-1861). Italiaren Batasuna (1861)

Sardinia gaur

Sardiniako hizkuntzak

Sardiniera

Korsikera

Katalana

Liguriera Tabarkinoa

4. PALEOSARDINERAREN ETA EUSKERAREN ARTEKO LOKARRIEN BILA

Mesolito eta Neolitoko migrazioak

Balariak eta ilienseak islako herririk zaharrenak

Euskal itxurako izenak Erromatar Aroko toponomastikan

Izen indigenak epigrafia latinoan

 Nuracsessar

 Uddadhadar

Urseti

 Orcoeta edo Orgoeta, Bihonis

 Beste batzuk

Euskararen eta Sardiniako erromantzearen arteko bat etortzeak

Egitura alorreko kidetasunak

 Lexiko alorreko kidetasunak

 Iberiera eta paleosardiniera

Zenbait kidetasun etnografiko

 Barbagiako eta Nafarroako Inauteriak

 Cantadoreak, Sardiniako bertsolariak

 Santa Maria Navarrese, ustez Nafarroako errege-erreginen alabak eraikiarazitako eliza

5. SARDINIAKO TOPONIMIAZ

Hizkuntza aldakorrak eta ez hain aldakorrak

Aldakaiztasunaren ustezko arrazoiak

 Euskal fonemen urritasuna

 Euskeraren barne egitura

Gure hizkuntzak historian zehar izan duen ofizialtasun eza

 Toponimiaz gogoetan

Sardiniako toponimia zaharraren iraupenari arrazoiak bilatu nahian

 Leku-izena ez da apaingarri hutsa

 Toponimia eta etimologia

 Dena homofonia, kasualitate hutsa ote?

Toponimia, oroimen historikoaren gordailu

6. EUSKAL TOPONIMO BILA

Lanaren iturriak

Toponimia historikoaz bi hitz

Izen ofiziala/sardiniarra

Toponimoak alorrez alor

Landareak. Fitonimoak

Ura. Hidronimoak

 Ura eta erreka

 Ega eta gora, urbideei lotutako izenak

Ura eta errekak toponimian

 Iturria

Irudipenak

 Osinak eta istingak

Lurraren eta naturaren gorabeherak. Oronimoak

Abere-izenak. Zoonimoak

Gizakiaren jarduna: eraikinak eta ogibideak

 Eraikinak

 Ogibideak: Nekazaritza eta abeltzaintza

Meatzaritza eta metalgintza

Pertsonaren ingurukoak: senitasuna, izenordeak

Mitologia.

Kategoria gramatikalaren araberakoak

 Adjektiboak, adberbioak

 Izenak, aditzak, zenbakiak, onomatopeiak

Elebidunak

Esanahi iluna edo ezezaguna

Zenbait erro eta leku-izen kilikagarri

            uri/uli, iri/ili

            ara, aran, Arana, Aramaio, Arangio

            Goni, Gonare

            Gorroppu

            Sardinia

Euskal kutsuko abizen sardiniarrak

7. TOPONIMOEN BANAKETA GEOGRAFIKOA ETA EUSKAL HERRIKOEKIN KONPARAKETA

Probintziak, %

Eskualdeak, %

Dentsitate handiena duten 20 udalerriak

Dentsitate txikiena duten 20 udalerriak

Euskal toponimoen banaketa mapa ehunekotan

Sardinia osoko euskal toponimoen mapa

Atzizkiak

Izenen konparaketa

Sardinia, Korsika eta Italia aldeko euskal toponimiaren dentsitate mapa

8. GENETIKA TANTA BATZUK

Paolo Francalacci. Sardiniarrak eta euskaldunak, antzinako jatorri bera

Luis Aldamiz. Euskaldunen, sardiniarren eta beste europarren jatorria herri genetikaren arabera

Luis Aldamizen artikuluaren bibliografia

9. ONDORIOAK, HIPOTESIAK ETA GALDERA BERRIAK

Nekazaritza eta abeltzaintza lexikoa

Ezagutzen dugun Euskal Herria, noizbait atzeraka egin zuten herrien bilkura?

Euskal hizkuntzalaritza historikoa eta Sardinia

Gibel-solasa

TOPONIMOEN DATU BASEA

BIBLIOGRAFIA

AURKIBIDE TEMATIKOA

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *